Strona Główna

aktualności

alt

Twin Media Sp. z o.o. prowadząca Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
STOLEM w Lęborku zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego do
skorzystania ze wsparcia oferowanegow ramach projektu
„Lęborska akademia młodych 2”, który jest kontynuacją projektu

„Lęborska Akademia Młodych”. W ramach projektu oferujemy
doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu.
W ramach projektu można skorzystać:

1. z doradztwa zawodowego;

2. ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje.
Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe
oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu,
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;

3. z 6 lub 7 miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium
stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.
Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu oraz
ubezpieczenie NNW.
Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane
do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.
Do projektu zapraszamy osoby bez pracy, nie uczestniczące w szkoleniu
lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat.
W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby.
Celem projektu jest zaktywizowanie wszystkich osób objętych wsparciem.


Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w budynku
Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM
ul. Bolesława Krzywoustego 1
.
Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia
są dostępne na stronie
www.twinmedia.pl, profilu firmy
na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura.
nformacje udzielane są także
telefonicznie pod numerami:
796005035, 530072740.

Do kontaktu zapraszamy osoby bez pracy zainteresowane
szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy
poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska akademia młodych 2” jest współfinansowany
przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020.

alt

W okresie 01.09.2017 – 31.12.2018 na terenie województwa Pomorskiego jest realizowany
projekt aktywizacji zawodowej„Przystanek - praca" współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki .'

Projekt skierowany jest do 150 Uczestników, 92 kobiet i 58 mężczyzn którzy spełniają łącznie
poniższe warunki:
- są w powyżej 30 roku życia,
· zamieszkują na terenie powiatów lęborskiego, puckiego
i wejherowskiego,

· są osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,

- są osobami zarejestrowanymi we właściwym miejscowo Urzędzie pracy z przyznanym
I lub II profilem pomocy,

· nie są osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności.
W ramach wsparcia udzielanego w projekcie każdemu z Uczestników przysługuje:

- Kompleksowa diagnoza oraz opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia (2h/1UP);

· Indywidualne spotkanie z psychologiem (4h/1UP);

· Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (6h/1UP);

· Indywidualne pośrednictwo pracy (7h/1UP);

Wysokiej jakości szkolenie zawodowe dla 113 Uczestników, które pozwolą zdobyć
Uczestnikom nowe kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, za udział w szkoleniu uczestnikom
przysługuje stypendium szkoleniowe, w kwocie nie przekraczającej 120% zasiłku dla osób bezrobotnych,

· trwający 3 miesiące staż zawodowy, za wzięcie udziału w którym przysługuje stypendium stażowe
w wysokości 997,40 zł netto miesięcznie

Ponadto Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, refundacja
kosztów badań lekarskich i sanepidowskich, ubezpieczenie NWW oraz pełen pakiet ubezpieczenia
społecznego w okresie trwania szkolenia i stażu oraz dodatkowo przewidziane jest
wynagrodzenie dla opiekuna stażysty przydzielonego w danym zakładzie pracy

W kryteria premiowane przy procesie rekrutacji:

·osoby korzystające ze świadczeń Pomocy Społecznej

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety
-
osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach

plakat 04 www 1

 

Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lęborku przedstawia w zalączniku plan postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.

UWAGA:

OD GRUDNIA 2017 R. ZMIANA GODZIN

PRZYJMOWANIA WNIOSKÓWŚWIADCZENIA RODZINNE

poniedziałek 8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00

ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne
----------------------------------
500+
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00

ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne
--------------------------------
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku ogłasza wyniki przetargu na realizację usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Lęborku.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NA USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zamieszcza ogłoszenie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie usługi.doc)ogłoszenie usługi.doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenie usług specjalistycznego doradztwa prawnego
i obywatelskiego dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”.
Szczegóły w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot.:

Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno
- zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W terminie do dnia 5.10.2017 roku do godziny 9:00 wpłynęły poniższe oferty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

data wpływu oferty

informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców

tak/nie

Cena brutto

liczba punktów

za Kryterium 1

K1

liczba punktów

za Kryterium 2

K2

łączna liczba punktów

K1+K2

Uwagi

1.

Consulting Ewa Baron

Mielenko

76-032 Mielenko

ul. Czereśniowa 2

2.10.2017r.

tak

cześć I- 4860,00

cześć II -4860,00

cześć III - 2700,00

łącznie:

12420,00

63,86

30

93,86

2

Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi Toruń

87-100 Toruń

ul. Warmińska 3

3.10.2017r.

nie

cześć I- 4590

cześć II -4590

cześć III -

łącznie

x

x

x

x

oferta złożona tylko na 2 części – Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych

2

DWCom Szkolenia

Dorota Wołosiuk-Kondratowicz Lębork

84-300 Lębork

ul. Aleja Wolności 30

3.10.2017r.

cześć I- 4020,30

cześć II – 4830,30

cześć III -2480,10

łącznie:

11330,70

70

30

100

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: DWCom Szkolenia
Dorota Wołosiuk-Kondratowicz, 84-300 Lębork, ul. Aleja Wolności za cenę: 11330,70 zł
(słownie złotych: jedenaście trzysta trzydzieści 70/100)

Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertę ( z największą liczbą punktów)

Lębork, dnia 5.10.2017 roku

OD PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZMIANA GODZIN

PRZYJMOWANIA WNIOSKÓWŚWIADCZENIA RODZINNE

poniedziałek 9.00 - 16.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00

ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne
----------------------------------
500+
poniedziałek
9.00 - 16.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00

ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne
--------------------------------
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
poniedziałek
9.00 - 16.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi doradztwa prawnego


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert n
a usługi doradztwa prawnego dla uczestników projektu
pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

Więcej artykułów…

84-300 Lębork

ul. Wyszyńskiego 3
e-mail :

mops@mopslebork.pl

 

telefon / fax:

Sekretariat: 0-59 / 8622-711

Informacja: 0-59 / 8634-758


KASA CZYNNA
poniedziałek-piątek 
10.00 -13.30


Pracownicy socjalni przyjmują
poniedziałek-piątek 
7.00 -10.00

 


Kierownik MOPS przyjmuje interesantów:
poniedziałek
12.00 -14.00ŚWIADCZENIA RODZINNE
przyjmują:


poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

500+
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek

nieczynne

STYPENDIA SZKOLNE
przyjmują:

 
poniedziałek
7.00 - 15.00
wtorek 
8.00 - 14.00
środa
8.00 - 14.00
czwartek
8.00 - 14.00
piątek
nieczynne

NOCLEGOWNIA:

84-300 Lębork ; ul. Łokietka 13,


Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31